Raiffeisen leasing
Raiffeisen leasing

Zpracování osobních údajů

Společnost CAR IS IN a.s., IČO: 080 97 135, se sídlem Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, PSČ 530 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24361 (dále jen „Správce“), je provozovatelem internetového portálu www.carisin.cz.

Tímto udělujete Správci souhlas, aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákona o ochraně osobních údajů“), v platném znění, ve spojitosti s příslušnými předpisy Evropské unie zpracovával Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa je nutné zpracovat za účelem:

 • zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy přímo a účinně zašlete Správci, případně zpracovateli Správce informaci o tom, že se nepřejete, aby Vám byly obchodní informace Správcem nebo zpracovatelem Správce nadále zasílány (marketingové účely);
 • nabídky financování vybraného / poptávaného vozu, povinného ručení a havarijního pojištění vozu;
 • zpracování poptávky vybraného vozu s možností oslovení konkrétního prodejce vybraného vozu;

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Analytics Data Factory s.r.o., IČO: 046 20 852, se sídlem Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, PSČ 530 02;
 • Call Factory s.r.o.; IČO: 07821514, se sídlem Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, PSČ 530 02;
 • Autosalony uvedené v sekci Další zpracovatelé osobních údajů;

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je svobodný, dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Byl/a jsem informován/a a poučen/a o svých právech souvisejících se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to zejména:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další zpracovatelé osobních údajů:

Přizpůsobujeme se Vám na míru. Abychom v tom byli co možná nejlepší, potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých cookies a předáním dat třetím stranám. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "OK".

OK

Nastavení cookie

Zde máte možnost povolit cookies podle Vašich preferencí.

Souhlasím se všemi